Migrationsrätt
� Skyddsbehov och trovärdighet - bedömning i asylärenden
   
 
Författare:Stern Rebecca , Wikström Hanna
Titel:Migrationsrätt � Skyddsbehov och trovärdighet - bedömning i asylärenden
Utgivningsår:2016
Omfång:291 sid.
Förlag:Liber
ISBN:9789147111787
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 395 SEK exkl. moms

 

Migrationsrätt har de senaste åren kommit att bli ett alltmer uppmärksammat rättsområde, som omfattar både internationell och nationell rätt. Området innebär många svåra avvägningar.
Den här boken lyfter fram sådana avvägningar utifrån ett juridiskt perspektiv och där även ett sociologiskt perspektiv i relation till rätten anläggs.

Exempel på frågor som tas upp:

- Hur ser det rättsliga ramverket ut?

- Hur bedöms trovärdighet och skyddsbehov?

- Hur behandlas folkrättsliga begrepp?

- Hur hanteras rättskällor?

- Hur styrs rätten av källor som inte i första hand ses som juridiska?

I boken diskuteras såväl juridiska som icke-juridiska aspekter av asylbedömning.

Den vänder sig till praktiker och forskare inom fältet migration och kan användas på juristprogrammet liksom på andra utbildningar där migrationsrätt behandlas.
 
  © 2017 Jure AB