Prop. 2016/17:15 Ökad tillgänglighet till sprututbytesverksamheter i Sverige
   
 
Titel:Prop. 2016/17:15 Ökad tillgänglighet till sprututbytesverksamheter i Sverige
Utgivningsår:2016
Omfång:50 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201617015
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2016/17:15
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I denna proposition läggs förslag som syftar till att förbättra tillgången i hela landet till sprututbyten för personer som injicerar droger. Sprututbyten har bedömts vara ett effektivt redskap i bekämpningen av smittsamma sjukdomar i världen och rekommenderas av myndigheter i Sverige och internationellt.

Förslagen innebär att ansvaret för sprututbytesverksamheterna
renodlas till landstinget som blir ensam huvudman
för att ansöka om och att driva verksamheten.

Det föreslås att personer som injicerar droger och har fyllt 18 år ska kunna delta i verksamheten. Den tidigare åldersgränsen på 20 år sänks alltså till 18 år.

Vidare föreslås att det särskilda kravet på märkning av kanyler och sprutor utdelade via sprututbyten tas bort.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2017.
 
  © 2017 Jure AB