Kommunallagen i lydelsen den 1 januari 2017
� En handbok med lagtext och kommentarer
   
 
Författare:Lindquist Ulf , Losman Sten , Lundin Olle , Madell Tom
Titel:Kommunallagen i lydelsen den 1 januari 2017 � En handbok med lagtext och kommentarer
Upplaga:15 uppl.
Utgivningsår:2017
Omfång:298 sid.
Förlag:Wolters Kluwer Sverige
ISBN:9789139020318
Typ av verk:Lagkommentar
Ämnesord:Offentlig rätt

SLUT på förlag

 

Kommunerna och landstingen är genom självstyrelsen och sina många förtroendevalda den svenska demokratins mest verkställande organ.

Det grundläggande regelverket för verksamheten är kommunallagen, som till stor del rör organisationen men också har bestämmelser om innehållet i de kommunala besluten.

Med denna lagkommentar vill författarna göra kommunallagen lätt att förstå, lätt att orientera sig i och lätt att tillämpa i det kommunala vardagsarbetet.

Sedan den förra upplagan har bl.a. införts nya bestämmelser om partistöd och om överlämnande av kommunala angelägenheter till privata utförare. Framställningen har i någon mån också utökats med rättsfall och kommentarer vad gäller rättsområden som tangerar kommunallagens bestämmelser och som är av betydelse för den kommunala verksamheten. Dessutom har ett kortare avsnitt om Europakonventionen om kommunal självstyrelse och dess betydelse för svensk kommunalrätt tillkommit.
 
  © 2017 Jure AB