Tvångsvård av barn och unga
� Rättigheter, utmaningar och gränszoner
   
 
Författare:Leviner Pernilla , Lundström Tommy
Titel:Tvångsvård av barn och unga � Rättigheter, utmaningar och gränszoner
Utgivningsår:2017
Omfång:296 sid.
Förlag:Wolters Kluwer Sverige
ISBN:9789139115137
Ämnesord:Familjerätt , Offentlig rätt

Pris: 462 SEK exkl. moms

 

Den här boken handlar om samhällets ansvar att skydda barn och unga från olika typer av utsatthet och vad ingripanden innebär för enskilda som berörs. Fokus ligger på tillämpningen lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och dess tillämpning. I boken diskuterar några av Sveriges främsta experter på den sociala barnavården tvångsvårdsingripandanden av barn och unga ur rättsvetenskapliga och socialvetenskapliga perspektiv. Tanken är att boken ska ge kunskap om lagstiftningen, fakta om tvångsomhändertagandenas omfattning och vårdens innehåll och hur det sociala arbetet på detta område går till.

Boken vänder sig till studenter och praktiskt verksamma inom socialt arbete, juridik samt andra ämnen och verksamheter som på olika sätt handlar om och möter barn som riskerar att fara illa. Bidragen i boken är också av intresse för politiker beslutsfattare med koppling till den sociala barnavården.
 
  © 2017 Jure AB