Lagen om kontaktförbud och lagen om europeisk skyddsorder
� En kommentar
   
 
Författare:Dahlgren Niklas
Titel:Lagen om kontaktförbud och lagen om europeisk skyddsorder � En kommentar
Utgivningsår:2017
Omfång:213 sid.
Förlag:Wolters Kluwer Sverige
ISBN:9789139019893
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Norstedts Gula Bibliotek
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 591 SEK exkl. moms

 

I denna lagkommentar ges en uttömmande bild av gällande rätt på området kontaktförbud, som i svensk rätt tillämpas med stöd av lagen (1988:688) om kontaktförbud och lagen (2015:642) om europeisk skyddsorder.
 
  © 2017 Jure AB