Regeringens skrivelse 2016/17:12 Regeringens skrivelse om verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. under helåret 2015 och första halvåret 2016
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2016/17:12 Regeringens skrivelse om verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. under helåret 2015 och första halvåret 2016
Utgivningsår:2016
Omfång:36 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201617012
Serie:Propositioner nr. 2016/17:12
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I skrivelsen redogör regeringen för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. under helåret 2015 och första halvåret 2016.
 
  © 2017 Jure AB