Prop. 2016/17:104 En livsmedelsstrategi för Sverige
� fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet
   
 
Titel:Prop. 2016/17:104 En livsmedelsstrategi för Sverige � fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet
Utgivningsår:2017
Omfång:136 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201617104
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2016/17:104
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås en strategi för en långsiktigt hållbar och konkurrenskraftig livsmedelskedja. Strategin ska ses som en plattform utifrån vilken politiken ska utformas fram till 2030.
 
  © 2017 Jure AB