Prop. 2016/17:116 Kulturarvspolitik
   
 
Titel:Prop. 2016/17:116 Kulturarvspolitik
Utgivningsår:2017
Omfång:240 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201617116
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2016/17:116
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 178 SEK exkl. moms

 

I denna proposition lämnar regeringen förslag till museilag och förslag till ändringar i kulturmiljölagen (1988:950) m.m. I propositionen beskrivs regeringens kulturarvspolitiska prioriteringar och kulturarvsområdets framväxt som eget politikområde behandlas.

I särskilda avsnitt redovisas bedömningar kring bl.a. internationella frågor, museisektorns struktur, samlingar och kulturföremål, kulturmiljöpolitik och det kyrkliga kulturarvet, statens förvaltning av kulturhistoriskt värdefulla fastigheter samt digitalisering, arkiv och bibliotek.
 
  © 2017 Jure AB