Prop. 2016/17:124 Fortsatt gränsöverskridande handel med ursprungsgarantier för el
   
 
Titel:Prop. 2016/17:124 Fortsatt gränsöverskridande handel med ursprungsgarantier för el
Utgivningsår:2017
Omfång:31 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201617124
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2016/17:124
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I lagen (2010:601) om ursprungsgarantier för el föreslås ändringar för att Statens energimyndighet ska kunna utfärda ursprungsgarantier som är anpassade för överföring mellan medlemsstater i EU. Förslagen avser bemyndiganden till regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter. Vidare föreslås ändringar som föranleds av att Energimyndigheten har tagit över uppgiften som kontoföringsmyndighet för ursprungsgarantier från Affärsverket svenska kraftnät. Det föreslås också att det ska införas en möjlighet till rättelse i det elektroniska registret över ursprungsgarantier.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2017.
 
  © 2017 Jure AB