Regelbok för socialförsäkringen 2017
   
 
Titel:Regelbok för socialförsäkringen 2017
Utgivningsår:2017
Omfång:688 sid.
Förlag:Försäkringskassan
ISBN:9789175003979
Typ av verk:Författningssamling
Ämnesord:Offentlig rätt , Försäkringsrätt

SLUT på förlag

 

Sedan år 1963 har alla författningar av betydelse för socialförsäkringen getts ut i en särskild publikation. Ursprungligen kom boken Socialförsäkring Lagen om allmän försäkring och andra författningar ut två gånger per år. Sedan år 2000 ges den ut en gång om året. År 2003 bytte boken namn till Regelbok för socialförsäkringen.

Den 1 Januari 2005 inrättades Försäkringskassan. Den nya myndigheten ersatte Riksförsäkringsverket och 21 allmänna försäkringskassor. Föreskrifter, allmänna råd och vägledningar som beslutats av Riksförsäkringsverket gäller även efter Försäkringskassans inrättande. I rubriker till föreskrifter och allmänna råd som beslutats av Riksförsäkringsverket behålls det tidigare namnet.

I år innehåller Regelboken författningstext till och med SFS 2016:1376, FKFS 2016:16 och FKAR 2015:01. Pensionsmyndighetens föreskrifter har beaktats till och med PFS 2016:05.

I Regelboken återges fr.o.m. år 2011 först Socialförsäkringsbalken (2010:110) och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken. Därpå följer övriga författningar, varvid indelningen i tidigare års publicerade upplagor i möjligaste mån har respekterats.

När inget annat anges avser den författningstext som återges i denna Regelbok den som var i kraft den 1 januari 2016. Tidigare års ikraftträdande- och övergångsbestämmelser har – med några undantag som innehåller upphävanden – strukits för att ge plats åt dem som har publicerats år 2015. Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser återges samlade efter resp. författning.
 
  © 2017 Jure AB