Arbetskompendium i statsrätt
   
 
Författare:Bernitz Hedvig , Sandström Lena , Warnling Conradson Wiweka
Titel:Arbetskompendium i statsrätt
Upplaga:13 uppl.
Utgivningsår:2017
Omfång:116 sid.
Förlag:Wolters Kluwer Sverige
ISBN:9789139208389
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 180 SEK exkl. moms

 

Arbetskompendium Statsrätt är framtaget som en hjälp för studenter som läser statsrätt inom juristutbildningen, vilket vid Stockholms universittet görs under andra terminen.
Tanken bakom kompendiet är att hjälpa studenterna till överblick och struktur genom tablåer, sammanställningar etc.

I Arbetskompendium Statsrätt finns bl.a. en fullständig tenta med förslag till svar. Kompendiet är emellertid inte knutet till en viss lärobok, även om man vid juristutbildningen i Stockholm numera nyttjar Statsrättens grunder.
 
  © 2017 Jure AB