Regeringens skrivelse 2016/17:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2016
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2016/17:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2016
Utgivningsår:2017
Omfång:201 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201617115
Serie:Propositioner nr. 2016/17:115
Ämnesord:Offentlig rätt , EU-rätt

Pris: 177 SEK exkl. moms

 

I skrivelsen redogör regeringen för verksamheten i Europeiska unionen under 2016 i enlighet med 9 kap. 21 § riksdagsordningen.

Skrivelsen är en övergripande beskrivning av Europeiska unionens utveckling och förbindelser med omvärlden, det ekonomiska och sociala samarbetet, det rättsliga och inrikes samarbetet samt unionens institutioner. Den tar upp beslut och händelser i unionen och redovisar bredden i unionens frågor utifrån arbetet i rådets olika sammansättningar.
 
  © 2017 Jure AB