Prop. 2016/17:113 Viktiga meddelanden till allmänheten via telefon
   
 
Titel:Prop. 2016/17:113 Viktiga meddelanden till allmänheten via telefon
Utgivningsår:2017
Omfång:39 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201617113
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2016/17:113
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår de lagändringar som krävs för att viktiga meddelanden till allmänheten ska kunna skickas till mobiltelefoner som använts i ett drabbat område.

Det är viktigt att varna och informera allmänheten vid olyckor och andra allvarliga händelser för att skydda människor, egendom eller miljö. Sedan länge har varnings- och informationssystemet omfattat meddelanden i radio och tv samt utomhusvarning. Numera skickas meddelanden även till fasta telefoner och till mobilabonnenter med registrerad adress i ett drabbat område. För att ytterligare förbättra förutsättningarna för att nå ut till personer som kan vara drabbade av en olycka eller en allvarlig händelse föreslår regeringen nu de lagändringar som krävs för att viktiga meddelanden till allmänheten ska kunna skickas till mobiltelefoner som använts i ett drabbat område.

Förslaget innebär att mobiloperatörer blir skyldiga att avgiftsfritt medverka till att förmedla meddelandena och för det ändamålet får rätt att behandla bland annat uppgifter om mobiltelefoners position. Det införs även bestämmelser om när uppgifterna ska utplånas.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.
 
  © 2017 Jure AB