Regeringens skrivelse 2016/17:114
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2016/17:114
Utgivningsår:2017
Omfång:145 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201617114
Serie:Propositioner nr. 2016/17:114
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

I skrivelsen redogör regeringen för den svenska exportkontrollpolitiken i fråga om krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden under år 2016.

Skrivelsen innehåller också en redovisning av den export som har förekommit under året. Dessutom beskrivs samarbetet inom EU och i andra internationella forum i frågor som rör strategisk exportkontroll av såväl krigsmateriel som produkter med dubbla användningsområden.
 
  © 2017 Jure AB