Regeringens skrivelse 2016/17:103 Kommittéberättelse
� kommittéernas verksamhet under 2016
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2016/17:103 Kommittéberättelse � kommittéernas verksamhet under 2016
Utgivningsår:2017
Omfång:357 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201617103
Serie:Propositioner nr. 2016/17:103
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 250 SEK exkl. moms

 

I skrivelsen lämnar regeringen en redovisning för verksamheten i de kommittéer som har tillsatts efter beslut av regeringen.
 
  © 2017 Jure AB