Patientskadelagen
� en kommentar m.m.
   
 
Författare:Espersson Carl , Hellbacher Ulf
Titel:Patientskadelagen � en kommentar m.m.
Utgivningsår:2016
Omfång:471 sid.
Förlag:Patientförsäkringsföreningen
ISBN:9789163908149
Typ av verk:Lagkommentar
Ämnesord:Försäkringsrätt , Offentlig rätt

Pris: 448 SEK exkl. moms

 

Lagens syfte är dels att ge alla patienter ett försäkringsskydd, dels att övervaka att de vårdgivare som är försäkringspliktiga också har försäkring.

Kommentaren syftar i första hand till att hjälpa skadereglerare i deras dagliga arbete men den kan också vara till nytta för andra som har anledning att ta ställning till frågor om patientskadelagens tolkning och tillämpning.
 
  © 2017 Jure AB