Prop. 2016/17:171 En ny kommunallag
   
 
Titel:Prop. 2016/17:171 En ny kommunallag
Utgivningsår:2017
Omfång:734 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201617171
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2016/17:171
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 526 SEK exkl. moms

 

Propositionen innehåller förslag om en ny kommunallag. Ett stabilt ramverk för kommuner och landsting är en nödvändig förutsättning för att hantera den kommunala sektorns framtida utmaningar. Ramverket ska ge goda förutsättningar för den lokala demokratin och bidra till ett fungerande samspel mellan förtroendevalda och tjänstemän. Ramverket bör också ge medlemmar och samhället i övrigt en möjlighet att följa och granska aktiviteten i kommuner och landsting. För att möjliggöra insyn och uppföljning krävs att ramverket präglas av tydlighet och en klar ansvarsfördelning. Förslaget till ny kommunallag har en delvis ny struktur, ett enhetligt språk och en enhetlig begreppsbildning. Utformningen är anpassad till behovet av framtida förändringar.
 
  © 2017 Jure AB