Delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning inom arbete (E-BOK)
� Frågan om huvudmännens ansvar
   
 
Författare:Sahlin Richard
Titel:Delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning inom arbete (E-BOK) � Frågan om huvudmännens ansvar
Anmärkning:E-bok i form av pdf-fil.
Utgivningsår:2017
Omfång:390 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172236806
Produkttyp:E-bok
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 350 SEK exkl. moms

 

Personer med funktionsnedsättning är en utsatt grupp på den öppna arbetsmarknaden. Bl.a. är arbetslösheten och sjukskrivningen bland dessa personer högre än i den övriga befolkningen i arbetsför ålder. Det strider mot den funktionshinderspolitiska målsättningen om full delaktighet och jämlikhet som riksdagen och regeringen erkänner. Med denna målsättning avses att personer med funktionsnedsättning ska ha lika möjligheter som övriga att få eller behålla ett arbete. Vid angivna förhållanden syftar den här boken till att så långt som möjligt fastställa vilken eller vilka huvudmän som ansvarar för att personer med funktionsnedsättning blir delaktiga och jämlika inom arbete, i en vidsträckt bemärkelse, såsom arbetsgivaren, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och övriga offentliga organ. Problemet är att regelverket som reglerar dessa ansvarsförhållanden, är spritt och vagt utformat. Dessutom syftar boken till att lämna några förslag till hur regelverket kan stå i bättre överensstämmelse med målsättningen. Såväl internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter, som svenska lagar och övriga föreskrifter, ingår i undersökningen. Boken är primärt avsedd för jurister, juriststuderande eller den som vill orientera sig inom funktionshindersjuridiken.

Richard Sahlin är docent i offentlig rätt och har författat tre böcker, ”Diskrimineringsskydd för studerande med funktionshinder – en offentligrättslig studie”, ”Introduktion till handikappjuridik” och ”Merkostnader genom vårdbidrag och handikappersättning – Frågan om Försäkringskassans uppdrag och ansvar”.
 
  © 2017 Jure AB