Regeringens skrivelse 2016/17:101 Årsredovisning för staten 2016
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2016/17:101 Årsredovisning för staten 2016
Utgivningsår:2017
Omfång:306 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201617101
Serie:Propositioner nr. 2016/17:101
Ämnesord:Ekonomi , Offentlig rätt

Pris: 250 SEK exkl. moms

 

I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse för det ekonomiska utfallet i staten 2016. Skrivelsen omfattar en uppföljning av de budgetpolitiska målen, utfallet på budgetens inkomsttitlar och anslag samt övriga finansiella befogenheter, resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys, utvecklingen av statsskulden, redovisning och riskanalys av statliga garantier och utlåning samt nationellt intygande och avgifter till och bidrag från EU. En sammanställning av Riksrevisionens granskningsrapporter från effektivitetsrevisionen under året och regeringens åtgärder med anledning av dessa lämnas. Vidare redovisas myndigheter som fått en modifierad revisionsberättelse från Riksrevisionen och skälen för detta.
 
  © 2017 Jure AB