Likvärdig utbildning
   
 
Författare:Scheutz Sverker
Titel:Likvärdig utbildning
Utgivningsår:2017
Omfång:206 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789176789889
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:Institutet för utbildningsrätt nr. 2
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 294 SEK exkl. moms

 

Institutet för utbildningsrätt – IfU – höll i november 2016 en nationell konferens på temat likvärdig utbildning. Denna antologi innehåller bidrag på det temat.

Juridiska fakulteten har inrättat IfU som har till syfte att på bredast möjliga sätt inspirera till och stödja forskning och utbildning inom det utbildningsrättsliga området i Sverige. Med utbildningsrätt kan man förstå insikt i och analys av

– alla de regler som styr målen för, innehållet i, organisationen av, styrningen av, tillsynen över och ansvaret för utbildning,

– de bevekelsegrunder och uppfattningar som ligger bakom dessa regler och

– de bevekelsegrunder och uppfattningar inom utbildningsområdet som inte vunnit gehör eller av andra skäl inte kommit till uttryck i skriftliga regler.
 
  © 2017 Jure AB