SOU 2017:46 Stärkt ordning och säkerhet i domstol
   
 
Titel:SOU 2017:46 Stärkt ordning och säkerhet i domstol
Utgivningsår:2017
Omfång:290 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138246191
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om säkerhet i domstol
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2017:46
Ämnesord:Processrätt , Offentlig rätt

Pris: 277 SEK exkl. moms

 

Nya förslag för att domstolarna ska vara trygga och säkra miljöer för brottsoffer, vittnen och andra som vistas i domstolarnas lokaler.

Mer i detalj föreslår utredningen:

- Domstolarna ska få bättre möjligheter att hindra hot, trakasserier och påverkan av brottsoffer och vittnen. Åhörarna ska kunna hänvisas till en sidosal i stället för att följa förhandlingen inne i rättssalen. Rädda och utsatta brottsoffer och vittnen ska också få större möjlighet att närvara genom videokonferens. Ordföranden ska inte bara kunna visa ut störande personer från rättsalen utan även från domstolsbyggnaden.
- Reglerna om hur åhörare får använda mobiltelefoner och annan elektronisk utrustning skärps. Rättens ordförande ska också helt kunna förbjuda sådan utrustning i rättssalen.
- Det ska vara förbjudet att fotografera andra personer i väntrum och andra allmänna utrymmen i domstolarna. Lagtexten förtydligas även så att det tydligt framgår att fotografering in i en rättssal omfattas av det fotograferingsförbud som redan gäller inne i rättssalen.
- Fler ska omfattas av domstolarnas säkerhetskontroller.
- Något allmänt förbud mot att i domstol bära kläder, emblem eller symboler som anspelar på vissa organisationer föreslås inte. Ett sådant förbud bedöms inte vara förenligt med grundlagen.
 
  © 2017 Jure AB