Mänskliga rättigheter i det offentliga Sverige
   
 
Författare:Lind Anna-Sara , Namli Elena
Titel:Mänskliga rättigheter i det offentliga Sverige
Utgivningsår:2017
Omfång:220 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144116891
Ämnesord:Internationell rätt , Offentlig rätt

Pris: 308 SEK exkl. moms

 

Mänskliga rättigheter i det offentliga Sverige tar ett helhetsgrepp om det ansvar som det allmänna i dess olika delar har för att säkerställa respekten för de mänskliga rättigheterna. Ledande forskare och specialister inom fältet förklarar och diskuterar frågan om vad de mänskliga rättigheterna innebär rättsligt, politiskt och etiskt. Flera grundläggande rättighetsperspektiv relateras till konkreta former av det offentliga uppdraget. Både internationella åtaganden och svensk rättslig reglering presenteras i ljuset av det ansvar som legitim förvaltning av demokratin innebär.


Vad kräver respekten för de mänskliga rättigheterna av det offentliga Sverige? Hur arbetar vi i praktiken så att de mänskliga rättigheterna skyddar individer och stärker demokratin och rättsstaten? Vilka rättsliga, politiska och moraliska normer gäller, och hur ska dessa tolkas och implementeras? Författarna diskuterar dessa och andra frågor i en tydlig relation till nutida forskning och svensk förvaltningspraxis.
 
  © 2017 Jure AB