Ompaketering ommärkning och utnyttjande av annans varumärke
� en studie av parallellimport av läkemedel inom EU
   
 
Författare:Westman Sophia
Titel:Ompaketering ommärkning och utnyttjande av annans varumärke � en studie av parallellimport av läkemedel inom EU
Utgivningsår:2001
Omfång:112 sid.
Förlag:Jure
ISBN:917223136X
Typ av verk:Examensarbete
Serie:Skrifter utgivna av Institutet för Immaterial- och Marknadsrätt vid Stockholms universitet nr. 111
Ämnesord:Immaterialrätt , Marknadsrätt

Pris: 219 SEK exkl. moms

 

EG-domstolen har gått tämligen brutalt fram för att uppnå fria varurörelser och en behövlig prispress vad gäller parallellimport av läkemedel. I ljuset av flera frågeställningar till det ursprungliga grundläggande avgörandet C-427, 429 och 436/93 (Bristol Myers Squibb ./. Paranova) har domstolen lämnat ytterligare preciseringar av vad som skall gälla.

Författaren belyser denna utveckling genom EG-rättslig och nationell praxis.
 
  © 2017 Jure AB