Skrifter utgivna av Institutet för Immaterial- och Marknadsrätt vid Stockholms universitet

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 

Föregående | 1 2 3 4 5 | Nästa
Sida 1 av 5

Nr. 123 Skyddade geografiska beteckningar — aktuella utvecklingar och konflikter
Göransson Norrsjö Lena, Posa Ivan Mark
Jure, Immaterialrätt
102 sid, 2004, Pris: 219 SEK exkl. moms   

Nr. 122 Översättares upphovsrätter
Mossfeldt Lisa
Jure, Immaterialrätt
57 sid, 2003, Pris: 156 SEK exkl. moms   

Nr. 121 Nya typer av varumärken — registrerbarheten av färg, lukt och ljud som EG-varumärken
Salomäki Johanna
Jure, Immaterialrätt
84 sid, 2003, Pris: 193 SEK exkl. moms   

Nr. 120 Ownership of the Copyright in Works and the Patent Right in Inventions Created by Employees — in Finland, Sweden, Germany, Austria, the United Kingdom, Estonia and Argentina
Wolk Sanna, Storr Christine, Nyh Ulrika, Penaloza Silvina, Seppänen Hanna, Tults Kerli
Jure, Immaterialrätt
60 sid, 2002, Pris: 156 SEK exkl. moms   

Nr. 119 Vilseledande varumärken — ur ett varumärkesrättsligt och marknadsmässigt perspektiv
Lothigius Anna
Jure, Immaterialrätt
64 sid, 2002, Pris: 156 SEK exkl. moms   

Nr. 118 Patentskyddets omfång — en jämförande studie av svensk, engelsk och tysk rättspraxis
Bruder Maria
Jure, Immaterialrätt
66 sid, 2002, Pris: 156 SEK exkl. moms   

Nr. 117 Det upphovsrättsliga skyddet mot efterbildning av programvara
Öhlund Joacim
Jure, Immaterialrätt
62 sid, 2002, Pris: 156 SEK exkl. moms   

Nr. 116 Gene Technology and the Law — a Guide to Intellectual Property Law and other Legal Aspects of the Use of Gene Technology
Hellstadius Åsa
Jure, Immaterialrätt, Förmögenhetsrätt, Marknadsrätt
183 sid, 2002, Pris: 279 SEK exkl. moms   

Nr. 114 Ändring av varumärken
Olausson Maria
Jure, Immaterialrätt
77 sid, 2002, Pris: 147 SEK exkl. moms   

Nr. 113 Kravet på särskiljningsförmåga i ett harmoniserat Europa — svensk registreringspraxis och utvecklingen av gemenskapsvarumärket
Algotsson Cecilia
Jure, Immaterialrätt
80 sid, 2002, Pris: 147 SEK exkl. moms   

Nr. 112 Piratkopiering och privatkopiering
Ahnegård Caroline , Asp Karolina, Chois Sung-Kyu, Kjellström Annika, Ström Karin, Strömqvist Magnus
Jure, Immaterialrätt
240 sid, 2002, Pris: 283 SEK exkl. moms   

Nr. 111 Ompaketering ommärkning och utnyttjande av annans varumärke — en studie av parallellimport av läkemedel inom EU
Westman Sophia
Jure, Immaterialrätt, Marknadsrätt
112 sid, 2001, Pris: 219 SEK exkl. moms   

Nr. 110 Internet Access Providers and Aspects on Cache Copying and Liability from a Copyright Perspective
Kindhult Urban
Jure, Immaterialrätt, IT-rätt
89 sid, 2001, Pris: 193 SEK exkl. moms   

Nr. 108 Immaterialrättsliga överlappningar — Uppsatser från kursen i Experimentell Immaterialrätt våren 2000
Kallifatides Johanna, Levin Marianne
Jure, Immaterialrätt
232 sid, 2001, Pris: 283 SEK exkl. moms   

Nr. 107 Titelskydd — Särskilt om periodiska skrifters titlar
Larsson Malin
Jure, Immaterialrätt
69 sid, 2001, Pris: 147 SEK exkl. moms   

Nr. 106 Domännamn ur ett varumärkesrättsligt perspektiv
Granstrand Linda
Jure, Immaterialrätt, IT-rätt
84 sid, 2001, Pris: 193 SEK exkl. moms   

Nr. 105 EG-varumärke — en sammanställning av rättspraxis avseende tolkningen av artikel 7(1) CTMR
Tufegdzic Goran
Jure, Immaterialrätt
104 sid, 2000, Pris: 219 SEK exkl. moms   

Nr. 104 Tilläggsskydd — I Tilläggsskydd för läkemedel, II Tilläggsskydd för läkemedel. Hur fungerar förlängningsskyddet i praktiken?
Eliasson Sara, Josefsson Anna
Jure, Immaterialrätt
175 sid, 2000, Pris: 264 SEK exkl. moms   

Nr. 103 Electronic Commerce in German and Swedish Law — A Comparative Analysis in the Light of European Developments
Behrendt Jonsson Britta
Jure, IT-rätt, Förmögenhetsrätt, Marknadsrätt
148 sid, 2000, Pris: 238 SEK exkl. moms   

Nr. 100 Skadestånd vid varumärkesintrång
Alin Josephine
Jure, Immaterialrätt
90 sid, 1998, Pris: 193 SEK exkl. moms   

Nr. 99 Aktuella frågor om film — I Rättsskydd för manusförfattare, II Ideell rätt på filmområdet
Haraldson Fredrik, Lilliestierna Ehrén Charlotte
Jure, Immaterialrätt
171 sid, 1998, Pris: 264 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 | Nästa
Sida 1 av 5

  © 2017 Jure AB