Kommissionslagen
� En kommentar
   
 
Författare:Johansson Svante O.
Titel:Kommissionslagen � En kommentar
Utgivningsår:2017
Omfång:496 sid.
Förlag:Wolters Kluwer Sverige
ISBN:9789139114147
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Norstedts Gula Bibliotek
Ämnesord:Förmögenhetsrätt

Pris: 1148 SEK exkl. moms

 

Sedan lång tid tillbaka har handel i kommission reglerats i lag. Den rättsliga regleringen finns numera i kommissionslagen (2009:865). Här regleras både förhållandet mellan kommissionären och kommittenten samt deras förhållande till kunder. Kommissionslagen kan därför karaktäriseras som en juridikens smältdegel. Den anger allmänna grundsatser för sysslomannaskap och fordringsrätt. Lagen ger även utgångspunkter för frågor om avtals subjektiva verkan och direktkrav. Slutligen slås i lagen fast viktiga sakrättsliga principer.

Kunskap om hur detta detaljerade regelverk ser ut är nödvändigt för att kunna förstå ett kommissionsförhållandes närmare rättsverkningar, särskilt i förhållande till andra mellanmansrättsliga institut. I denna kommentar förklaras och konkretiseras kommissionslagen paragraf för paragraf. Därtill diskuteras i vilka situationer reglerna är av tvingande karaktär liksom vilka bevisfrågor som kan bli aktuella. Boken ger en djupgående beskrivning av rättsområdet med hänvisningar till ett omfattande rättskällematerial.
 
  © 2017 Jure AB