Praktiskt konstitutionellt dömande
� En handbok
   
 
Författare:Sunnqvist Martin
Titel:Praktiskt konstitutionellt dömande � En handbok
Utgivningsår:2017
Omfång:156 sid.
Förlag:Lunds Domarakademi
ISBN:9789197564175
Ämnesord:Processrätt , Offentlig rätt

Pris: 516 SEK exkl. moms

 

Fri- och rättigheterna enligt svenska grundlagar samt Europakonventionen och EU:s rättighetsstadga har tolkats i en hel del domstolsavgöranden. I denna bok ges en överblick över den rättspraxis som finns. Generella frågor om fri- och rättigheternas förhållande till övriga typer av regler tas upp, liksom den praxis som finns inom olika delar av fri- och rättighetsskyddet: Domstolsprocessens funktionssätt, tillgången till domstolsprocessen, legalitetsfrågor, den enskildes frihet och säkerhet samt grundläggande medborgerliga rättigheter, ekonomiska rättigheter, övriga rättigheter, och förhållandet mellan statsmakterna. Boken är främst avsedd för domare men är även användbar för andra aktörer i rättegång.
 
  © 2017 Jure AB