Sekretess m.m. hos allmän förvaltningsdomstol
� En handbok
   
 
Författare:Geijer Ulrika , Liljeqvist Peder , Lundahl Göran
Titel:Sekretess m.m. hos allmän förvaltningsdomstol � En handbok
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2017
Omfång:136 sid.
Förlag:Lunds Domarakademi
ISBN:9789197564120
Ämnesord:Processrätt , Offentlig rätt

SLUT på förlag

 

Har man rätt att vara med på en förhandling på förvaltningsrätten? Kan man hålla uppgifter hemliga i migrationsmål? Vad finns det för skydd för känsliga personuppgifter i ett psykiatrimål eller ett mål om omhändertagande av ett barn?

Dessa och många andra frågor behandlar denna bok om sekretess i förvaltningsdomstolarna. Boken är skriven för att i första hand vara en handbok för de som arbetar i domstolarna och som ofta ställs inför sekretessfrågor som pockar på snabba lösningar. Även för andra som kommer i kontakt med domstolarna – tjänsteman på olika myndigheter, advokater, journalister – kan boken bidra med kunskap och synpunkter.

Lunds domarakademi är en stiftelse som tillkom 1998 genom ett samarbete mellan Lunds tingsrätt och juridiska fakulteten vid Lunds universitet. Akademin ger också ut en motsvarande publikation för de allämnna domstolarna - Sekretess m.m. hos allmän domstol - författad av lagmannen Sigurd Heuman och rådmannen Anna Tansjö. Vidare har akademin gett ut en bok om rättsäkerheten i brottmål.
 
  © 2017 Jure AB