Vänbok till Anna Singer
� För barns bästa
   
 
Titel:Vänbok till Anna Singer � För barns bästa
Utgivningsår:2017
Omfång:360 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789177370154
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Festskrifter , Familjerätt , Offentlig rätt

Pris: 560 SEK exkl. moms

 

Barns situation och rättigheter engagerar. Ändå överraskades många, inte minst bland landets jurister, när statsminister Stefan Löfven i sin första regeringsförklaring i oktober 2014 gjorde klart att konventionen om barnets rättigheter, antagen inom FN år 1989, skulle inkorporeras med svensk lagstiftning. Syftet var att förstärka barns rättsställning i Sverige. Efter förslag av en statlig utredning (2016) har regeringen meddelat att barnkonventionen bör gälla som en direkt tillämplig lag från och med 2020.

Denna bok är en illustration av barnrättens stora komplexitet, mångfald och aktualitet i dagens Sverige. Barns rättsställning kan dyka upp i nästan vilket som helst sammanhang. Förutom att studera barns rättigheter i specifika kontexter problematiserar flera av bidragen vad mantra såsom “barnets bästa” egentligen innebär och om barnkonventionens inkorporering i svensk lagstiftning alls kan göra någon skillnad. Nya utmaningar för forskning identifieras samtidigt som den svenska lagstiftningstekniken kritiseras.

Medverkande författare: Håkan Andersson, Margareta Brattström, Anders Eriksson, Therése Fridström Montoya, Jameson Garland, Hans Viggo Godsk Pedersen, Anna Hollander, Torbjörn Ingvarsson, Maarit Jänterä-Jareborg, Annette Kronborg, Mats Kumlien, Annika Rejmer, Mosa Sayed, Jane Stoll, Staffan Vängby.
 
  © 2017 Jure AB