Prop. 2017/18:86 Mer ändamålsenliga bestämmelser om rättsliga biträden
   
 
Titel:Prop. 2017/18:86 Mer ändamålsenliga bestämmelser om rättsliga biträden
Utgivningsår:2018
Omfång:90 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718086
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:86
Ämnesord:Offentlig rätt , Processrätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

Regeringen lämnar förslag som syftar till ett mer effektivt och ändamålsenligt utnyttjande av resurserna när det gäller rättsliga biträden. Stödet till målsäganden förbättras genom skärpta kompetenskrav för målsägandebiträden och krav på rättens tillstånd för att ett sådant biträde ska få sätta någon annan i sitt ställe.

Behovet av målsägandebiträde i hovrätten har minskat på grund av reformen En modernare rättegång. Reformen har lett till att målsäganden sällan deltar personligen i huvudförhandlingen i hovrätten och att den funktion målsägandebiträdet kan fylla i hovrätten många gånger är begränsad. Målsägandebiträdets förordnande föreslås därför gälla till dess att tiden för att överklaga tingsrättens dom har löpt ut. Ett målsägandebiträde ska dock kunna förordnas i hovrätten om det finns behov av det.

Dömda i brottmål får en viss ökad ersättningsskyldighet till staten för kostnader och det föreslås uttryckliga regler om när man ska få byta offentlig försvarare.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.
 
  © 2017 Jure AB