Prop. 2017/18:82 Personalliggare i fler verksamheter
   
 
Titel:Prop. 2017/18:82 Personalliggare i fler verksamheter
Utgivningsår:2018
Omfång:85 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718082
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:82
Ämnesord:Offentlig rätt , Arbetsrätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att systemet med personalliggare utvidgas till att
även avse fordonsserviceverksamhet, livsmedels- och tobaksgrossistverksamhet samt annan kropps- och skönhetsvårdsverksamhet än sådan frisörverksamhet som redan i dag omfattas av systemet.

Dessutom föreslås en utvidgning av vad som ska omfattas av skyldigheten att föra personalliggare vid s.k. blandad verksamhet. Om en näringsidkare bedriver både verksamhet som omfattas av skyldighet att föra personalliggare och annan verksamhet i samma verksamhetslokal, ska nödvändiga identifikationsuppgifter löpande dokumenteras i personalliggaren för de personer som är verksamma i den andra verksamheten.

Det föreslås också att nödvändiga identifikationsuppgifter löpande ska
dokumenteras i personalliggaren när arbete utförs av enskilda näringsidkare, företagsledare i fåmansföretag och fåmanshandelsbolag och dessa personers familjemedlemmar i de fall det finns en skyldighet att föra en personalliggare.

Syftet med förslaget är bl.a. att minska skattefusk och skatteundandragande.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.
 
  © 2017 Jure AB