Prop. 2017/18:89 Ett modernt och stärkt skydd för Sveriges säkerhet
� ny säkerhetsskyddslag
   
 
Titel:Prop. 2017/18:89 Ett modernt och stärkt skydd för Sveriges säkerhet � ny säkerhetsskyddslag
Utgivningsår:2018
Omfång:228 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718089
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:89
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 178 SEK exkl. moms

 

För att stärka säkerhetsskyddet föreslår regeringen en ny säkerhetsskyddslag.

Säkerhetsskydd innebär förebyggande åtgärder för att skydda Sveriges säkerhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott. Kraven på säkerhetsskyddet har förändrats genom utvecklingen i omvärlden och på informationsteknikområdet, ökningen av säkerhetskänslig verksamhet som bedrivs i enskild regi och en ökad internationell samverkan.

För att stärka säkerhetsskyddet föreslår regeringen en ny säkerhetsskyddslag. Den nya lagen innehåller krav på åtgärder som syftar till att skydda uppgifter som är av betydelse för Sveriges säkerhet eller som ska skyddas enligt ett internationellt åtagande om säkerhetsskydd. Även skyddet av annan säkerhetskänslig verksamhet, till exempel samhällsviktiga informationssystem, förbättras. Det förtydligas att lagen gäller i både allmän och enskild verksamhet.

Den nya lagen tydliggör skyldigheterna för den som bedriver säkerhetskänslig verksamhet och vikten av att verksamhetsutövarna genomför säkerhetsskyddsanalyser för sina verksamheter.

Till följd av den nya lagen föreslås även ett antal ändringar i andra lagar. Lagen och följdändringarna i övriga lagar föreslås träda i kraft den 1 april 2019.
 
  © 2017 Jure AB