Prop. 2017/18:91 Vissa ändringar i läkemedelslagen
   
 
Titel:Prop. 2017/18:91 Vissa ändringar i läkemedelslagen
Utgivningsår:2018
Omfång:75 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718091
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:91
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

Regeringen beviljar sedan 1993 tillstånd att sälja vissa antroposofiska medel. Regeringen föreslår nu att läkemedelslagen ändras så att bestämmelsen tas bort.

Regeringen lämnar förslag om följdändringar i läkemedelslagen, lagen om receptregister, lagen om läkemedelsförmåner m.m., lagen om handel med läkemedel och lagen om behandling av personuppgifter i ärenden om licens för läkemedel.

Regeringen föreslår bland annat att läkemedelslagen ändras så att bestämmelserna om beslut om utbytbarhet ska gälla för läkemedel som har godkänts centralt inom Europeiska unionen.

I propositionen föreslår regeringen en övergångsbestämmelse i läkemedelslagen om att tillstånd till försäljning av antroposofiska medel, som beviljats före ikraftträdandet, gäller men att de inte får förlängas.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2018
 
  © 2017 Jure AB