Prop. 2017/18:93 Myndighetsuppgifter på elområdet
   
 
Titel:Prop. 2017/18:93 Myndighetsuppgifter på elområdet
Utgivningsår:2018
Omfång:28 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718093
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:93
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I propositionen finns förslag till nya normgivningsbemyndiganden som ska föras in i ellagen (1997:857). Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer föreslås få meddela föreskrifter som kompletterar EU:s nätkoder för el. Ändringarna i ellagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Ett bemyndigande avser föreskrifter enligt EU:s anslutningskoder, det vill säga enligt tre EU-förordningar om nätanslutning av generatorer, anslutning av förbrukare respektive nätanslutning av system för högspänd likström och likströmsanslutna kraftparksmoduler. Ett annat bemyndigande avser föreskrifter enligt EU:s driftkod, det vill säga enligt en EU-förordning om riktlinjer för driften av elöverföringssystem. I propositionen redovisar regeringen också sin bedömning i frågan om vilka myndigheter som bör fullgöra vissa uppgifter enligt nätkoderna.

Ändringarna i ellagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.
 
  © 2017 Jure AB