Prop. 2017/18:96 Karensavdrag
� en mer rättvis självrisk
   
 
Titel:Prop. 2017/18:96 Karensavdrag � en mer rättvis självrisk
Utgivningsår:2018
Omfång:98 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718096
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:96
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår att ett lagstadgat karensavdrag förs in i sjukförsäkringen. Avdraget ersätter den nuvarande karensdagen. Ett karensavdrag föreslås även i lagen om sjuklön. Avdraget ska uppgå till 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning av sjuklön.

I socialförsäkringsbalken föreslås karensavdraget vara en hel kalenderdags beräknad sjukpenningdag. Om sjukpenningen ska arbetstidsberäknas föreslår regeringen ett karensavdrag som motsvarar 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning av sjukpenning.

Egenföretagare som endast har inkomst av annat förvärvsarbete berörs inte av de föreslagna regeländringarna i egenskap av egenföretagare.

Meningen med att införa ett karensavdrag är främst att uppnå en mer rättvis självrisk vid sjukfrånvaro. Syftet med ett karensavdrag är också att avdraget blir detsamma för den försäkrade oavsett när sjukfrånvaron inträffar.

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.
 
  © 2017 Jure AB