Kritiskt tänkande inom Europarätten
   
 
Författare:Paju Jaan , Andersson Helene , Bakardjieva Engelbrekt Antonia , Bernitz Ulf , Granmar Claes , Lundqvist Björn
Titel:Kritiskt tänkande inom Europarätten
Utgivningsår:2018
Omfång:106 sid.
Förlag:Ragulka
ISBN:9789185333790
Ämnesord:EU-rätt , Offentlig rätt

Pris: 196 SEK exkl. moms

 

Europarätten har fått ett stort genomslag och intar numera en central roll i de nationella rättsordningarna. Detta tack vare medlemsstaternas och de nationella domstolarnas övervägande acceptans av europarätten trots att den griper in, påverkar, förändrar, tar över och i vissa fall till och med underkänner nationell rätt. Acceptansen är dock inte ovillkorlig utan europa rätten bygger på en levande dialog; ett kritiskt utbyte av tankar.

Avsikten med boken Kritiskt tänkande inom europarätten är att den ska, tillsammans med en huvudbok i europarätt och väl anpassade seminarieövningar, refl ektera över de underliggande rättsliga spänningsfälten och utmaningarna som EU ständigt står inför. Boken utgör på så vis ett steg på vägen för juridikstuderande till ett självständigt kritiskt förhållningssätt till europarätten.
 
  © 2017 Jure AB