Regeringens skrivelse 2017/18:90 Nordiskt samarbete 2017
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2017/18:90 Nordiskt samarbete 2017
Utgivningsår:2018
Omfång:18 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718090
Serie:Propositioner nr. 2017/18:90
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I skrivelsen redogör regeringen för samarbetet under 2017 mellan de nordiska ländernas regeringar, med huvudsaklig inriktning på verksamheten i Nordiska ministerrådet.
 
  © 2017 Jure AB