Prop. 2017/18:224 Lag om försäkringsmedicinska utredningar
   
 
Titel:Prop. 2017/18:224 Lag om försäkringsmedicinska utredningar
Utgivningsår:2018
Omfång:193 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718224
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:224
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

Regeringen lämnar förslag som ska hålla samman lagstiftningen om försäkringsmedicinska utredningar. Förslagen ska stärka de försäkrades integritet och säkerhet.

Regeringen föreslår att landstingen ska erbjuda Försäkringskassan försäkringsmedicinska utredningar. Utredningarna ska inte innebära någon hälso- och sjukvård i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen.

Läkare och sjukvårdspersonal utreder:

Vid försäkringsmedicinska utredningar ska man tillämpa patientskadelagen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen. Det är legitimerad läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal som ska utreda.

Utlåtande till Försäkringskassan:

Iakttagelser och bedömningar av den försäkrades funktions- och aktivitetsförmåga ska sammanställas i ett skriftligt utlåtande till Försäkringskassan.

Landsting får sluta avtal med exempelvis ett annat landsting om att utföra uppgifter som landstinget ansvarar för enligt den föreslagna lagen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.
 
  © 2017 Jure AB