Prop. 2017/18:221 Klassificeringar av nya psykoaktiva substanser
   
 
Titel:Prop. 2017/18:221 Klassificeringar av nya psykoaktiva substanser
Utgivningsår:2018
Omfång:75 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718221
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:221
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår att lagen ändras så att processen för att klassificera nya psykoaktiva substanser effektiviseras. Enligt förslaget ska Polisen anonymt kunna köpa nya psykoaktiva substanser så att regeringen snabbare kan klassificera de hälsofarliga substanser som finns eller kan komma att finnas på marknaden.

Regeringen föreslår att den som av grov oaktsamhet hanterar varor som omfattas av lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor ska kunna dömas till ansvar.

Regeringen bedömer att regleringen av bland annat narkotika inte bör göras med generiska definitioner så att substanser klassificeras utifrån kemisk grundstruktur. Exempelvis narkotika bör inte regleras genom verkansbaserade eller analoga definitioner.

Regeringen påbörjar en ny bred analys av hur man effektivare ska kunna möta problemet med nya psykoaktiva substanser som inte är exempelvis narkotika.

Lagförslagen föreslås träda i kraft 1 januari 2019.
 
  © 2017 Jure AB