Uppgiftsutlämnande
� Handbok för socialtjänsten
   
 
Författare:Rådman Fredrik
Titel:Uppgiftsutlämnande � Handbok för socialtjänsten
Utgivningsår:2018
Omfång:130 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139116592
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 280 SEK exkl. moms

 

Medarbetare inom socialtjänsten ställs ibland inför frågor som rör huruvida de får eller till och med ska lämna ut sekretessbelagda uppgifter till andra myndigheter. Hur ska de agera när andra myndigheter begär ut uppgifter och hur ska de göra om de inte kan tillmötesgå en sådan begäran?

I denna handbok beskrivs vissa sekretessbrytande bestämmelser som reglerar förutsättningarna för socialtjänsten att lämna uppgifter till bl.a. Polismyndigheten och andra brottsutredande myndigheter, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Försäkringskassan, överförmyndaren, Transportstyrelsen, Justitieombudsmannen, m.fl. Även utlämnande av uppgifter till gode män och andra enskilda berörs i viss mån. Hänvisningar till förarbeten, JO-beslut och domar gör att läsaren på ett enkelt sätt kan fördjupa sig i ämnet. Uppgiftsutlämnande innehåller även konkreta tips till den praktiska tillämparen. Texten kan med fördel användas såväl av praktiker som av studenter på socionomutbildningar, vidareutbildningar, uppdragsutbildningar m.m.
 
  © 2017 Jure AB