Prop 2017/18:233 Utökade möjligheter till utbyte av läkemedel
   
 
Titel:Prop 2017/18:233 Utökade möjligheter till utbyte av läkemedel
Utgivningsår:2018
Omfång:233 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718233
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:233
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår att läkemedel som har förskrivits utanför läkemedelsförmånerna under vissa förutsättningar ska bytas ut mot ett läkemedel som ingår i förmånerna.

Utbytet ska i huvudsak ske enligt samma principer som utbyte av läkemedel som har förskrivits inom förmånerna. Regeringen föreslår också en bestämmelse om utbyte av läkemedel som har förskrivits kostnadsfritt enligt smittskyddslagen.

Regeringen föreslår en bestämmelse om att inköps- och försäljningspris som fastställs av Tandvårds- och läkemedlesverket (TLV) ska tillämpas även när läkemedlet är kostnadsfritt enligt smittskyddslagen. Vissa följdändringar föreslås också.

Bestämmelsen om att fastställda priser ska tillämpas även när läkemedlet är kostnadsfritt enligt smittskyddslagen och en bestämmelse om att andra yrkeskategorier än läkare ska kunna förskriva läkemedel kostnadsfritt enligt smittskyddslagen föreslås träda i kraft den 1 oktober 2018.
 
  © 2017 Jure AB