Socialtjänstlagen 2018
   
 
Författare:Staaf Annika , Corter Lina
Titel:Socialtjänstlagen 2018
Utgivningsår:2018
Omfång:296 sid.
Förlag:Komlitt
ISBN:9789172511811
Typ av verk:Lagkommentar
Ämnesord:Offentlig rätt

SLUT på förlag

 

Alla som arbetar med myndighetsutövning behöver ha aktuell lagstiftning nära till hands för att garantera klienter och brukare en rättssäker samhällsservice. Motsatsen leder till både personligt lidande för den enskilde och slöseri med tid och pengar för att hantera överklaganden. Socialtjänstlagen 2018 är sedan lång tid en nödvändig uppslagsbok för alla som arbetar med socialt arbete inom kommunal socialtjänst eller med socialt arbete inom andra välfärdsområden. Även alla som arbetar med utsatthet på ideell bas har stor nytta av boken. Den klara och begripliga framställningen rätar snabbt ut de flesta frågetecknen kring lagens tillämpning.

Boken har en tydlig struktur:
• Tydliga rubriker gör att du snabbt hittar rätt avsnitt
• Aktuella lagkommentarer
• Senaste rättsfallen och JO-avgöranden logiskt placerade i förhållande till lagen

Boken gör det enkelt för både tjänstemän och förtroendevalda att hålla sig uppdaterade. Den fyller också en viktig funktion i utbildningssammanhang vid såväl universitet och högskolor som yrkeshögskolor och folkhögskolor. För exempelvis studenter inom juridik, vård, socialt arbete och socialpedagogik ger boken en bra grund för att förstå lagen och dess användning.
 
  © 2017 Jure AB