Ds 2018:19 Resning vid nya uppgifter om den tilltalades ålder
   
 
Titel:Ds 2018:19 Resning vid nya uppgifter om den tilltalades ålder
Utgivningsår:2018
Omfång:122 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138248102
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2018:19
Ämnesord:Offentlig rätt , Processrätt , Straffrätt

Pris: 120 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås att resning till den tilltalades nackdel ska vara möjlig om det i efterhand kommer fram nya uppgifter om att den tilltalade sannolikt var äldre än vad domstolen funnit och därför sannolikt skulle ha dömts till en väsentligt strängare påföljd.

Resningsgrunden är förbehållen fall då den tilltalade begått brottet innan han eller hon fyllt 21 år. Det föreslås också en bestämmelse om resning till den tilltalades fördel om det i efterhand kommer fram nya uppgifter om att den tilltalade var yngre än vad domstolen funnit och därför sannolikt skulle ha dömts till en mildare påföljd.
 
  © 2017 Jure AB