Att "stoppa munnen till på bespottare"
� Den akademiska undervisningen i svensk statsrätt under frihetstiden
   
 
Författare:Nilsén Per
Titel:Att "stoppa munnen till på bespottare" � Den akademiska undervisningen i svensk statsrätt under frihetstiden
Utgivningsår:2001
Omfång:460 sid.
Förlag:Institutet för rättshistorisk forskning
ISBN:9185190640
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Akademisk avhandling
Serie:Rättshistoriskt bibliotek nr. 59
Ämnesord:Rättshistoria , Offentlig rätt , Statsvetenskap och politik

Pris: 360 SEK exkl. moms

 

I denna utvidgade version av författarens avhandling undersöker han undervisningens dagspolitiskt betingade upphov och de diskussioner som fördes i råd och ständer om det önskvärda i att undersåtarna bibringades sunda kunskaper om landets författning samtidigt som det faktiska innehållet i undervisningen studeras ur ett idéhistoriskt perspektiv. Samtliga universitet inom det dåvarande Sveriges gränser har uppmärksammats: Uppsala, Åbo, Lund och det i den svenska maktsfärens periferi liggande universitetet i Greifswald. Vad beträffar det statsrättsliga stoffets behandling i föreläsningar men också ur en mera vid synvinkel konstateras ett mycket starkt beroende av tysk-romersk idétradition. Vidare framhåller författaren det starka förnekandet från svensk sida av detta beroende, ofta beledsagat av nationella övertoner och lovprisandet av den specifikt ”svenska friheten”.
 
  © 2017 Jure AB