Ny förvaltningslag
� Temanummer av Förvaltningsrättslig tidskrift
   
 
Titel:Ny förvaltningslag � Temanummer av Förvaltningsrättslig tidskrift
Utgivningsår:2018
Omfång:270 sid.
Förlag:Föreningen för utgivande av Förvaltningsrättslig tidskrift
ISBN:FORVTIDS183
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 280 SEK exkl. moms

 

Innehåll:

- Temanummer: 2017 års förvaltningslag – en analys
Lotta Lerwall, Olle Lundin, Jane Reichel, Henrik Wenander

- Introduktion till den nya förvaltningslagen – En långdragen process med start på 1940-talet
Lena Marcusson, Fredrik Sterzel

Nyheter i förvaltningslagen:

- Åtgärder mot långsam handläggning
Rune Lavin

- Europeiska principer för god förvaltning och 2017 års förvaltningslag
Jane Reichel

- Proportionalitetsprincipen i 2017 års förvaltningslag
Henrik Wenander

- Legalitetsprincipen i en ny förvaltningslag
Karin Åhman

Uppdateringar i förvaltningslagen:

- Enskilda anmälare i diskrimineringsombudsmannens tillsyn i ljuset av den nya förvaltningslagen
Ida Asplund

- Negativ rättskraft i den nya förvaltningslagen – ökad trygghet för personer med funktionsnedsättning?
Therese Bäckman

- Obehövlig kommunikation och beslutsmotivering
Vilhelm Persson

Utanför förvaltningslagen:

- Förvaltningslagen och digitaliseringen
Cecilia Magnusson Sjöberg

- Förvaltningslagen och sanktionsförfarande
Annika K. Nilsson

- Möjligheten att ompröva samma fråga flera gånger – om frånvaron av res judicata i förvaltningslagen
Gustaf Wall

Förvaltningslagen och dess förhållande till andra lagar:

- Klagomål i hälso- och sjukvården ur förvaltningsrättslig synvinkel
Lotta Vahlne Westerhäll

- Kommunal förvaltning och tillämpningen av förvaltningslagen
Åsa Örnberg

Internationell utblick:

- Den franska balken om förhållandet mellan allmänheten och förvaltningen – Fransk och svensk förvaltningslag i komparativt perspektiv
Patricia Jonason

- Har Sveriges förvaltningslag påverkat Finlands motsvarande lag – eller tvärtom?
Matti Niemivuo

- Omgjøringsforbehold i forvaltningsretten
Henriette N. Tøssebro
 
  © 2017 Jure AB