Brottsdatalagen
   
 
Författare:Sandén Hans-Olof
Titel:Brottsdatalagen
Utgivningsår:2018
Omfång:253 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139116431
Typ av verk:Lagkommentar
Ämnesord:Straffrätt , Offentlig rätt

Pris: 602 SEK exkl. moms

 

Personuppgiftslagstiftningen har genomgått en rejäl förändring i och med dataskyddsreformen. Inom det brottsbekämpande området har det kommit en helt ny lag i form av brottsdatalagen. Den utgör nu ramlag vid sidan av dataskyddsförordningen och kompletteras av registerlagarna.

Denna kommentar utgår främst från förarbetena då någon praxis ännu inte hunnit bildas. I den mån äldre avgöranden har betydelse har det arbetats in i texten. Kommentaren har även försetts med hänvisningar till brottsdataförordningen och till de brottsbekämpande myndigheternas brottsdatalagar. Detta för att görs den så praktiskt användbar som möjligt och för att samla det mesta i en och samma bok.
 
  © 2017 Jure AB