Miljöredovisning
   
 
Författare:Bergström Sören , Catasús Bino , Ljungdahl Fredrik
Titel:Miljöredovisning
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2002
Omfång:128 sid.
Förlag:Liber Ekonomi
ISBN:9147064110
Ämnesord:Ekonomi , Miljörätt

Pris: 229 SEK exkl. moms

 

I dag har miljöredovisning närmast utvecklats till god redovisningssed bland börsnoterade företag över stora delar av världen. Miljöredovisning börjar bli en del av vardagen i allt fler företag och författarna anser därför att tiden är mogen att diskutera miljöredovisning som en högst normal företagsekonomisk problemlösning.

Ekonomisk redovisning innebär en redovisning av företagets hushållning med ekonomiska resurser. Miljöredovisning handlar på motsvarande sätt om redovisningen av hushållningen med naturresurser. Miljöredovisning i finansiella termer är inte utan problem och i boken görs en särskild granskning av miljökostnader och andra miljöekonomiska begrepp som används i dessa sammanhang.

Den nya upplagan innehåller, förutom en uppdatering av de regler och policies som styr miljöredovisningar i Sverige och utomlands, en forskningsdriven diskussion om miljöredovisning.
 
  © 2017 Jure AB