Nätkränkningar
� som rättsligt och demokratiskt problem
   
 
Författare:Axberger Hans-Gunnar
Titel:Nätkränkningar � som rättsligt och demokratiskt problem
Utgivningsår:2018
Omfång:99 sid.
Förlag:Institutet för juridik och internet
ISBN:9789185333950
Serie:Institutet för juridik och internet nr. 1
Ämnesord:Straffrätt , Offentlig rätt

Pris: 90 SEK exkl. moms

 

Språkbruket på internet kan vara hårt och hänsynslöst. Avarter betraktas ibland som en fara för demokratin. Man syftar då på att människor skräms från att delta i den fria samhällsdebatt som är demokratins livsnerv. Institutet för juridik och internet gav Hans-Gunnar Axberger, professor i konstitutionell rätt och specialiserad på medierätt, i uppdrag att belysa ämnet.

I Nätkränkningar som rättsligt och demokratiskt problem redovisar han hur hot, integritetskränkningar m.m. bedöms i juridiska sammanhang och diskuterar vad som behöver utvecklas. Ett samhälle måste skydda sina institutioner och respekten för dess befattningshavare. Men gäller det i samma grad politiskt förtroendevalda? Axberger ser behov av ansvarsutkrävande för det som förekommer på internet och pekar på möjligheter till utvidgat rättsskydd men är skeptisk till att lagreglera demokratisk debatt.
 
  © 2017 Jure AB