Om gåva och donation
   
 
Författare:Persson Annina H.
Titel:Om gåva och donation
Utgivningsår:2002
Omfång:63 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9172231599
Serie:Skrifter utgivna av Juridiska fakulteten i Stockholm nr. 69
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Offentlig rätt

Pris: 198 SEK exkl. moms

 

Vid ett flertal svåra sjukdomar eller kroppsskador är ibland transplantation av organ eller vävnad från en människa till en annan den enda form av behandling som läkarvetenskapen kan erbjuda. Å den ena sidan medför transplantation av organ/vävnad att dessa människor får helt andra medicinska möjligheter att besegra sin sjukdom, men å den andra sidan väcker behandlingsformen en del rättsliga frågor. Ofta talar man i sådana sammanhang om att ge eller donera ett organ eller en vävnad, om givare eller donator, om donation och om gåva.

I Sverige finns ett antal s.k. biobanker där miljontals blod-, vävnads- och cellprover finns lagrade. Dessa biobanker bedrivs antingen i privat eller offentlig regi och det material som finns där kan ha avlägsnats från en människa för att t.ex. ställa diagnos, behandla patienten själv eller användas för annat medicinskt ändamål t.ex. forskning. Provet kan också ha samlats in för att klinisk pröva läkemedel eller andra medicintekniska produkter. På vilket sätt – överlåtelseform – har då detta material kommit i mottagarens besittning? Är det fråga om gåva eller donation även i detta sammanhang?

I denna rapport utreds de två begreppen donation och gåva ur ett civilrättsligt perspektiv. Särskilt belyses i rapporten om de civilrättsliga reglerna beträffande gåva i allmänhet går att applicera på donation av humanbiologiskt material.
 
  © 2017 Jure AB