Socialtjänstens insatser för barn och unga
� En introduktion
   
 
Författare:Törnqvist Tomas , Tryblom Carl-Gustaf
Titel:Socialtjänstens insatser för barn och unga � En introduktion
Utgivningsår:2019
Omfång:329 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139115106
Ämnesord:Familjerätt , Offentlig rätt

Pris: 495 SEK exkl. moms

 

Boken vill ge läsaren en översikt över socialtjänstens insatser för barn och unga och undertiteln betonar att boken inte har för avsikt att ersätta förekommande facklitteratur eller Socialstyrelsens handböcker.Bokens innehåll:

• Socialnämndens verksamhetsområde och förvaltning.
• Handläggning och dokumentation av ansökan om bistånd, anmälan om missförhållanden, förhandsbedömning av anmälningar och socialtjänstens utredning av barn som far illa.
• Specifika frågeställningar avseende barn unga lagöverträdare, barn med funktionshinder, barn i familjerättsliga tvister, ensamkommande barn, elever med psykosociala problem och hedersrelaterat våld och förtryck.
• Socialtjänstens öppna insatser i hemmet och former för vård och boende utanför det egna hemmet.
• Frivillig vård eller tvångsvård.
• Sekretess, tystnadsplikt, kvalitet och tillsyn.
 
  © 2017 Jure AB