Prop. 2018/19:46 Extra ändringsbudget för 2019
� Kapitalhöjning i Europeiska investeringsbanken
   
 
Titel:Prop. 2018/19:46 Extra ändringsbudget för 2019 � Kapitalhöjning i Europeiska investeringsbanken
Utgivningsår:2019
Omfång:8 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201819046
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2018/19:46
Ämnesord:Ekonomi , Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslår regeringen att riksdagen godkänner att Sverige medverkar i en kapitalhöjning i Europeiska investeringsbanken (EIB).

Kapitalhöjningen innebär att Sveriges grundkapital i EIB ökar med
1 384 204 713 euro till 8 591 781 713 euro, vilket motsvarar en ökning
med 14 395 729 015 kronor till 89 354 529 815 kronor. Grundkapitalet
består av garantikapital och inbetalt kapital. Förslaget innebär att det
svenska garantikapitalet ökar med 1 260 743 965 euro till
7 825 458 665 euro, vilket motsvarar en ökning med 13 111 737 236 kronor till 81 384 770 116 kronor, samt att det svenska inbetalda kapitalet ökar genom en överföring från bankens reserver.

Kapitalhöjningen sker till följd av att Storbritannien lämnar EIB i
samband med landets utträde ur EU. Utträdet innebär att landets
garantiåtagande mot banken upphör att gälla. Om det brittiska kapitalet inte ersätts riskerar EIB att bryta mot de kapitaltäckningskrav som anges i bankens stadgar. För att undvika det, och i förlängningen att EIB markant tvingas minska utlåningen, behöver de kvarvarande medlemsländerna ersätta det brittiska kapitalet.
 
  © 2017 Jure AB